สูตรอาหาร

สูตร ข้าวเกรียบปากหม้อ ไ ส้อร่อย

สูตร ข้าวเกรียบปากหม้อ ไ ส้อร่อย

ตั วแป้ง

1. แป้งข้าวจ้าว 100 ก.

2. แป้งมั น 40 ก.

3. น้ำเปล่า 220 มล.

ไ ส้

4. ห มูสั บ 50 ก.

5. ไชโ ป้ วเค็มสั บละเอี ย ด 50 ก.

6. ถั่ วลิส งคั่ วบ ดหย าบ 70 ก.

7. พริกไทยเม็ด 2 ชช.

8. กระเทียมป อ กเปลื อ ก 1 เม็ด

9. ร ากผักชี 1 ร าก

10. ห อ มแดงสั บละเอี ย ด 2 ชต.

11. น้ำป ล า 1/2 ชต.

12. น้ำต าลปี๊ป 2 ชต.

ผั กแ ก ล้ ม

13. ผักก าดหอม

14. ผั กชี

15. พริกvี้ห นู

16. กระเทียมเจี ยว 2 ชต.

17. น้ำมั นกระเทียมเจี ยว 3 ชต.

18. น้ำมั นถั่วเหลือง 3 ชต.

วิธีทำ

1. โ ข ล กกระเทียม ร ากผักชี พริกไทยเม็ดจนละเอี ยด จ ากนั้นนำไปผั ดกับน้ำมั นถั่วเหลืองต ามด้วยห อ มแดงสั บละเอี ยด ผั ดจนเริ่มหอ ม

2. เติมห มูสั บลงผั ดให้สุ ก ต ามด้วยไชโ ป๊ ว น้ำต าลปี๊ป น้ำป ล า ผั ดต่ อไปด้วยไ ฟอ่อน ประมาณ 10 นาที จนไ ส้เริ่มแ ห้ งค่อยเติมถั่วลิส งลงผั ดให้เข้ากัน พักไว้ให้เย็น

3. นำหม้ อทรงสู งป ากกว้างขึ งด้วยผ้าขาวบางให้ตึ ง เปิดริ มผ้ าด้ านนึ งประมาณ 2 ซม.ให้ไอน้ำพุ่ งขึ้นมาได้ เติมน้ำเปล่าลงไป 1/3 ของหม้ อ และต้ มให้เดื อ ด

4. ผสมแป้งข้าวเจ้า แป้งมั น น้ำเปล่า น ว ดให้เข้ากัน ตั กแป้งครึ่งทั พพีเ ทลงบนผ้าขาวบาง ใช้ทั พพีเ ก ลี่ ยแป้งให้เป็นแผ่นบาง ปิ ดฝาไว้ 20 วินาที จนแป้งสุ ก ตั กไ ส้ 1 ชช. วางกลางแผ่นแป้ง ใช้พ ายป าดแผ่นแป้งหุ้ มให้ทั่วไ ส้ ตั กขึ้นพั กไว้ในถ าดที่มีน้ำมั นกระเทียมเจี ยว

5. เสิร์ฟพร้อมผักแ ก ล้ ม โร ยห น้ าด้วยกระเทียมเจี ย ว

ขอขอบคุณสู๓รโดย Foodtravel.tv

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X