สูตรอาหาร

วิธีทำ ชูครีมคัลเลอร์ฟูลสีสวยๆ ทำขายสร้างอาชีพได้เลย

วิธีทำ ชูครีมคัลเลอร์ฟูลสีสวยๆ ทำขายสร้างอาชีพได้เลย

 

ส่วนผสมแ ค ร ก ค าแ ร ง (Craquelin)

1.เนยส ดจื ด 37 กรัม

2.แป้งสาลีอเนกประสงค์ 65 กรัม

3.น้ำต าลไอซิง 25 กรัม

4.อัลมอนด์ป่น 8 กรัม

5.เกลือป่ น 1/8 ช้อนช า

6.ไ ข่ไ ก่ (๓ีให้เข้ากันด้วยส้ อ ม) 12 กรัม

7.สีผสมอาหารชนิดเจลสีชมพู สีส้ ม และสีฟ้ า

วิธีทำ

1. ผสมเนยและแป้งในเครื่ อ ง บ ดสั บอเนกประสงค์ ปั่ นให้เข้ากันเป็นเม็ดทราย ใส่น้ำต าลไอซิ่ง อัลมอนด์ป่ นและเกลือป่ น ปั่ นต่ อจนเป็นเม็ด ใส่ไ ข่แดงลงไป ปั่ นจนเข้ากันเป็นก้ อ น

2. แ บ่ งแป้งแ ค ร กค าแ ร งเป็น 3 ส่วน ใส่สีผสมอ าห ารชนิดเจลสีชมพู ส้ มและฟ้ าผสมกับแป้ง ใช้พ ายย าง บี ให้เข้ากันทั้ง 3 สี ปั้ นเป็นชิ้ นย าว วางบนแผ่นซิ ลิ โ ค นร อ งอ บ ค ลึ งให้เป็นแผ่นหนา 2 มิลลิเมตร แ ช่ในช่ อ งแ ช่แ ข็ ง

ส่วนผสมแป้งชูซ์

1.เนยส ดจื ด 55 กรัม

2.น้ำเปล่า 60 กรัม

3.น มส ด 60 กรัม

4.น้ำต าลทราย 3 กรัม

5.เกลือป่ น 2 กรัม

6.แป้งสาลีอเนกประสงค์ 60 กรัม

7.ไ ข่ไ ก่ (๓ีให้เข้ากันด้วยส้อม) 125 กรัม

วิธีทำ

1. ทำแป้งชูซ์โดยต้ มน ม น้ำเปล่า เกลือป่ น และน้ำต าลทราย ใช้ไ ฟปานกลางจนเดื อ ด ใส่แป้งสาลี ใช้ไ ฟอ่อน ค นด้วยไ ม้พ ายเร็ว ๆ จนแป้งเข้ากันและไม่เป็นเม็ด

2. เ ทแป้งชูซ์ใส่เครื่องผสมใช้หั ว๓ีใบไม้ เปิดเครื่ อ ง๓ีให้แป้งคลายความร้ อ น เ ทไ ข่ไ ก่ใส่ทีละนิด ๓ีจนเข้ากันจนแป้งเ ห ล วและห นื ด ตั กใส่ถุ งบี บ ใช้หั วบี บวงกลมเบอร์ 10

3. บี บแป้งชูซ์ให้เป็นลู กขนาดประมาณ 1.5 นิ้ว รี ดแป้งแ ค ร ก ค าแ ร งด้วยพิมพ์วงกลมให้มีขนาดใหญ่เท่าแป้งชูซ์ วางบนแป้งชูซ์ ก ดเบา ๆ

4. เปิดเ ต าอ บที่อุ ณ ห ภู มิ 200 อ งศ าเซลเซียส เตรียมไว้ ใส่ถ าดเข้าเ ต าอ บแล้วปิดไ ฟ เ ต าอ บทั นที อ บนาน 10 นาที จ ากนั้นปรับอุ ณ ห ภูมิเป็น 170 อ งศ าเซลเซียส อ บนาน 15 นาที แล้วแ ง้ มฝ าเ ต าอ บไว้อีก 5 นาที ย กออกจ ากเ ต าพั กไว้ให้เย็นแล้วบี บใส่แป้งชูซ์

ส่วนผสมไ ส้เพสตรีครีม

1.น มส ด 186 กรัม

2.วิ ปปิ้ งครีม 60 กรัม

3.น้ำต าลทราย 30 กรัม

4.แป้งข้าวโพด 18 กรัม

5.ไ ข่แดง 54 กรัม

6.เกลือป่ น 1 กรัม

7. เนยส ดจื ด 12 กรัม

วิธีทำ

1.ต้ มน มส ด วิปปิ้งครีมและเกลือจนเดื อ ด ๓ีไ ข่แดงกับน้ำต าลทรายจ นเป็นครีม ใส่แป้งข้าวโพดค นให้เข้ากัน เ ท น มร้ อ นใส่ในชามไ ข่แดงครึ่งหนึ่งค นให้เข้ากัน เ ททั้งหมดใส่กลับห ม้ อ น ม ตั้ งไ ฟต่ อและคนเรื่ อ ย ๆ จนเดื อ ดและข้น เ ทใส่อ่ างอีกใบแล้วร อ งด้วยอ่ างใส่น้ำเย็นที่ผสมน้ำแ ข็ งไว้ พั กไว้จนเย็น

ขอขอบคุณรูปภาพโดยคุณ Fitri Sasmaya

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X