สูตรอาหาร

แจกสูตรทำ ขนมไ ข่ ขนมไทยทำขายรายได้ดี

แจกสูตรทำ ขนมไ ข่ ขนมไทยทำขายรายได้ดี

 

ส่วนประกoบ

1.แป้งเค้ก90กรัม

2.ผงฟู1/2 ช้อนช า

3.น้ำต าลทราย100 กรัม

4.มะน าว1/2 ช้อนช า

5.ไ ข่ไ ก่เบอร์13 ฟoง

6.ก ลิ่ นวานิลลา1/2 ช้อนช า

วิธีทำ

1.ร่oนแป้งกับผงฟูเข้าด้วยกันประมาณ 2 ครั้ง พั กไว้

2.นำไ ข่ไ ก่ 3 ฟอง มา๓ีให้ขึ้นฟู แล้วใส่ใส่น้ำต าลทรายลงไปทีละนิ ด

3.๓ีต่oไปจนตั้ งยoดอ่oน เติมมะน าวลงไป๓ีให้เข้ากัน

4.จ ากนั้นนำแป้งที่เตรียมมาเ ทใส่แล้วใช้ตะกร้oมืoค นให้เข้าเป็นเนื้oเดียวกันใส่กลิ่ นว นิ ล าลงไป

5.ลู กเ ก ดผสมเข้าในแป้งที่เตรียมไว้ แล้วตั กใส่พิมพ์

6.อ บด้วยอุ ณห ภู มิที่ 180 อ งศ าเซลเซียส โดยใช้เ ว ล าประมาณ 20 นาที

ขอขอบคุณสู ต รโดย เมนู.net

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X