สูตรอาหาร

แจกสูตร ขนมปังปิ้ง ทำง่ายๆ ทำกินง่ายทำขายกำไรดี

แจกสูตร ขนมปังปิ้ง ทำง่ายๆ ทำกินง่ายทำขายกำไรดี

 

 

ส่วนผสม ไ ส้ช็อกโกแลต

1.น มข้นจื ด 150 กรัม

2.น มส ดรสจื ด 300 กรัม

3.ผงโกโก้ 50 กรัม

4.แป้งก ว นไ ส้ 40 กรัม

5.น้ำเปล่า 120 กรัม

6.น้ำต าลทราย 210 กรัม

ส่วนผสม ไ ส้สั งข ย าใบเตย

1.ไ ข่แดง (เบอร์ 2) 5 ฟอง

2.น้ำต าลทราย 120 กรัม

3.แป้งข้าวโพด 50 กรัม

4.น้ำใบเตย 140 กรัม (ใบเตย 20 ใบ ปั่ นรวมกับน้ำเปล่า 160 กรัม แล้วกรอง)

5.กะทิ 280 กรัม

6.นมข้ นหว าน 100 กรัม

ส่วนผสม ขนมปั งปิ้ ง

1.ขนมปั งแ พ (ซื้ อได้ต ามร้ านข ายอุ ป ก ร ณ์เบเกอรี่หรือห้ างสรรพสินค้าทั่วไป)

2.ม า ร์ก ารี น หรือเนยสด (สำหรับท าขนม)

วิธีทำปั งปิ้ งไ ส้ท ะลั ก

1.ทำไ ส้ช็อกโกแลต โดยนำน มส ดรสจื ด น มข้ นจื ด ผงโกโก้ แป้งก ว นไ ส้ น้ำเปล่า และน้ำต าลทราย ใส่ลงห ม้ อ คนให้เข้ากั นจนแป้งและผงโกโก้ละล ายดี ไม่เป็นเม็ดสีขาว

2.นำขึ้นตั้ งไ ฟปานกลางค่อนอ่อน แล้วคนไปเรื่ อ ย ๆ (ห้ ามห ยุ ดเพราะเดี๋ยวจะไ ห ม้ติ ดก้ นห ม้ อ) ค นจนข้นห นื ด ห ลั งจ ากนั้น ปิ ดไ ฟ

3.นำขึ้นจ ากเ ต า คนให้คล าย ร้ อ น

4.ใส่ลงช ามพั กไว้ให้เย็น

5.ค ลุ มด้วยพล าสติ กถน อ มอ าหาร โดยคลุมปิ ดตั วซ อ สไปเลยค่ะ

6.ทำไ ส้สั งข ย าใบเตย โดยนำไ ข่แดงและน้ำต าลทร ายใ ส่ลงอ่ างผสมแล้วค นให้เข้ากัน

7.ใส่แป้งข้าวโพ ด คนให้เข้ากัน ใส่น้ำใบเตย ค นให้เข้ากัน

8.ต ามด้วยกะทิและน มข้ น หว าน ค นให้เข้ากัน

9.นำไปกรอง

10.เสร็จแล้วเ ทก ลั บลงอ่ างผสม

11.ทำการตุ๋ นสั งข ย าโดยนำน้ำใส่ห ม้ อต้ มให้เดื อ ด นำอ่างผสมที่ใส่สั งข ย าไว้ ตั้ งบนห ม้ อแล้วคนตลอดจนกว่าสั งข ย าสุ ก มีลักษณะข้นเหนียวและใ ส

12.นำขึ้นจ ากเ ต า คนให้คล ายร้  อ นสักครู่

13.เ ทสั งข ย าใส่ช าม พั กให้เย็น

14.ค ลุ มด้วยพ ล าสติกถนอมอาหาร โดยคลุมปิ ดตั วซอสไปเลยค่ะเพื่อไม่ให้เกิดไ อน้ำ

15.ปิ้ งขนมปั งโดยตั้ งเ ต าถ่ าน นำขนมปั งท าด้วยเนยหรือมาร์การีน

16.เอาขนมปังไปปิ้ งด้วยไ ฟอ่อน ห มั่ นกลับและพ ลิ กขนมปั งบ่ อ ย ๆ จนมีลักษณะก ร อ บน อ กนุ่ มใน

17.หลั งจ ากนั้นสามารถใ ส่ไ ส้ได้ต ามชอบค่ะ

18.กิ นร้ อ น ๆ จะอร่อยมากค่ะ ขนมปั งปิ้ งกิ นร้ อ น ๆ คู่กับช า-ก าแฟ อร่อยเข้ากันค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจ าก
คุณ sujitrar สมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X