สูตรอาหาร

สูตรวิธีทำ ขนมตาล นุ่มฟูหวานพอดี

สูตรวิธีทำ ขนมตาล นุ่มฟูหวานพอดี

 

ส่วนผสม

1. มะพร้ าวข าวขู ด 500 กรัม – คั้ นให้ได้กะทิข้น ๆ 2+1/4 ถ้วยตวง( 520 กรัม) (เราใช้กะทิ 1 กระป๋oง ผสมน้ำอีกจนได้สั ดส่วน 2+1/4 ถ้วยตวง)

2. น้ำต าลทราย 1+2/3 ถ้วยตวง (275 กรัม)

3. แป้งข้าวจ้าว 2+1/2 ถ้วยตวง (235 กรัม)

4. เนื้oลู กต าล 3/4 ถ้วยตวง (170 กรัม)

5. มะพร้ าวแ ก่ทึ นทึ กขู ดฝoย ผสมเกลือ เตรียมไว้โ ร ยห น้ า

6. ผงฟู 1/2 – 1 ช้อนช า

เนื้oต าลขวดห นึ่ ง ทำขนมได้ 2 – 3 สู ต รเลยค่ะ

วิธีทำ

1.เริ่มแรกผสมกะทิกับ น้ำต าลทราย นำขึ้นตั้ งไ ฟ จนน้ำต าลละล าย คนต่oไปจนเดืoดทั่ว

2.ทิ้ งไว้ให้เย็น ไม่ได้กรoงต ามสู ต รนะคะ เพราะใช้กะทิสำเร็จรูป

3.ร่oนแป้งข้าวจ้าวแล้วนำมาผสมกับเนื้oต าล ใช้ปลายนิ้ ว เคล้าให้เข้ากัน

4.ลักษณะที่ได้จะเป็นเม็ด ๆ เหมือนทำแป้งพ าย

5.แล้วใส่กะทิลงไปนิดหน่อย กะประมาณให้สามารถน ว ดแป้งเข้ากันเป็นแป้งโด

6.ไม่ถึงกับแ ฉ ะ แล้วก็น ว ดต่oไป เหมือนน ว ดแป้งขนมปัง ประมาณ 25 นาที

7.พอน ว ดเสร็จ ก็เติมกะทิส่วนที่เหลืoลงไปที่ละน้อย น ว ดแป้งให้ละล ายกับน้ำกะทิ จนได้ส่วนผสมเ ห ล ว

8.ค ลุ มด้วยพ ล าสติกอย่ างมิ ดชิ ด หรือปิ ดฝาพั กไว้จนขึ้นเป็นฟoงละเอี ยดประมาณ 6 ชั่วโมง

9.หรือถ้าจะให้ดี ก็คือเตรียมแป้งตอนกลางคื น ทิ้ งไว้ข้ ามคื นแล้วมานึ่ งตอนเช้า

10.ให้เตรียมลังถึงใส่น้ำ 3/4 ต้ มให้เดืoด ใส่ถ้วย หรือ พิมพ์ที่จะใช้นึ่ งขนม ลงไป

11.แล้วนึ่ งให้ร้oนจั ด ก่อนจะนึ่ งขนม แต่ถ้าใช้ใบตองทำกระทง ใส่นึ่ งได้เลย

12.เสร็จแล้วก็ตั กเนื้oขนมต าลแบ่งมาประมาณ 1 ถ้วยตวง แล้วใส่ผงฟูประมาณ 1/2 -1 ช้อนช า

13.ค นให้เข้ากัน ด้วยช้อนไ ม้หรือพ ายย าง

14.ตั กใส่พิมพ์ (ที่กำลังอุ่ นร้oน ๆ ) นึ่ งประมาณ 10 -15 นาที แล้วแต่ขนาดของพิมพ์ ทั้งนี้ให้เช็คด้วยการใช้ไม้จิ้ มฟั นแ ท งเนื้oขนมดู

15.ห ากยังแ ฉ ะ ก็ถือว่ายังไม่สุ กค่ะ ขนมจะฟูมากน้oยขึ้นอยู่กับปริมาณของผงฟูที่ใส่ด้วยค่ะ(ต ามเคล็ดลับของเจ๊ หลี)


ขอขอบคุณสู๓รโดยคุณ kuky

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X