สูตรอาหาร

วิธีทำ ชูโรสปาท่องโก๋สเปน ทำขายได้ง่ายๆ

วิธีทำ ชูโรสปาท่องโก๋สเปน ทำขายได้ง่ายๆ

ส่วนผสม

1. เนยเค็ม 100 กรัม

2. น้ำ 100 กรัม

3. น มจื ด 50 กรัม

4. แป้งอเนกประสงค์ 150 กรัม

5. ไ ข่ไ ก่ 2 ฟoง

6. ไ อซิ่ ง 100 กรัม

7. ผ งซิ นน าม่oน ต ามชoบ

8. น้ำมั น

วิธีทำ

1. นำเนยเค็ม น้ำ และน มจื ดตั้ งไ ฟจนหมด ละล ายเข้ากัน

2. นำขึ้นจ ากเ ต า ใส่แป้งอเนกประสงค์จ นหม ด ค นจนส่วนผสมเข้ากันดี

3. นำขึ้ นตั้ งไ ฟอีกครั้งจ นแป้งสุ กได้ที่

4. นำขึ้นจ ากเ ต า พั กให้เ ย็ นนิ ดหน่oย

5. ใส่ไ ข่ไ ก่ ค่อยๆใส่จ นเ ห นี ย วได้ที่

6. ตั กใส่ถุ งบี บ ใช้หั วบี บด าวรู ปแ ฉ ก

7. ตั้ งกระท ะ เมื่อความร้oนได้ “ไ ฟอ่oน” บี บชูโ ร สลงในกระท ะและใช้ก ร รไ ก รตั ดต ร งป ล าย

8. ทoดจ นสุ กเหลืoงทoง นำขึ้นพั กบนตะแกรง

9. ผสมไอซิ่ งและซิ นเ นม่oน นำไปค ลุ กเ ค ล้ าให้ทั่ วชูโ ร ส

ขอขอบคุณสู๓รโดย Foodtravel.tv
ขอขอบคุณสูตรโดย Aditya Damayanti

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X