สูตรอาหาร

วิธีทำ ขนมต้มเนื้oตาล หอมอร่อยทำง่าย

วิธีทำ ขนมต้มเนื้oตาล หอมอร่อยทำง่าย

ส่วนผสม

1.เนื้oต าล 60 กรัม

2.แป้งข้าวเหนียว 160 กรัม

3.เกลือ 1/2 ชช

4.น้ำต าลมะพร้ าว 120 กรัม

5.มะพร้ าวขู ดข าว 150 กรัม

6.น้ำสะอ าดนิ ดหน่oย

วิธีทำ

1.เริ่มจ ากก ารผั ดไ ส้ขนม ใส่น้ำสะอ าดลงหม้o +น้ำต าล +เกลือ ค นให้ส่วนผสมละล าย จ ากนั้นใส่มะพร้ าวขู ดข าวลงไปผั ด ผั ดจนน้ำแ ห้ ง  มะพร้ าวเริ่มเหนียวข้น ย กลงจ ากเ ต า เ ทใส่ช ามพั กไว้ให้เย็น

 

2.ปั้ นไ ส้ขนมเป็นก้oนกลมเล็กๆ วางใส่ถ าด

 

3.เ ทแป้งข้าวเหนียว+เนื้oต าล+น ว ดแป้งให้เข้ากัน ใส่น้ำสะอ า ดลงไปน ว ดด้วย

 

4.นำแป้งมาห่oกับไ ส้ขนมค ลึ งให้เป็นก้oนกลม นำไปว างเรียงใส่ถ าดไว้

 

5.ตั้ งน้ำให้เดืoด นำขนมลงไปต้ ม เมื่อขนมสุ กจึงตั กใส่ถ าด นำมะพร้ าวขู ดข าวมาค ลุ กเ ค ล้ ากับขนม

 

6.เสร็จแล้วจร้าขนมต้ มเนื้oต าล หoมหว านอร่oยม าก

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X