สูตรอาหาร

วิธีทำ  มัฟฟินผักโขม พร้อมขั้นตอนทำง่ายๆ ทำขายได้ 

วิธีทำ  มัฟฟินผักโขม พร้อมขั้นตอนทำง่ายๆ ทำขายได้

ส่วนผสม

1. แป้งเอนกประสงค์ 150 กรัม (ฉันเปลี่ยนเป็นแป้งเค้ก)

2. ผงฟู 2 ช้อนช า

3. เบกกิ้ งโ ซด า 1 ช้อนช า

4. เกลือป่ น 1/4 ช้อนช า

5. ไ ข่ ไ ก่เบoร์ 0 – 1 ฟoง

6. Butter Milk (ทำบัตเตอร์มิลค์ด้วยการนำน มข้นจื ด 3/4 ถ้วย
ใส่น้ำส้มสายชู 1 ช้อนโต๊ะ) ปล่อยทิ้ งไว้ประมาณ 10 นาที

7. เนยสดจืดละล าย 60 กรัม

8. เชดด้าชีสขู ด 50 กรัม

9. พาเมซานชีส 50 กรัม (ชอบชีสทั้งสองชนิดใส่เพิ่มได้)

10. ผักโ ข มจี นต้ ม สั บห ย าบ 1 ถ้วย

11. น้ำต าลทราย 2 ช้อนโต๊ะ

หม ายเ ห ตุ – ใส่เพิ่มแฮม เบคoน ไ ส้กรoก อื่น ๆ ลงไปได้
ถ้าชอบให้มีรสหว านเล็กน้อย เติมน้ำต าลทรายละเอี ยด ไม่ชoบตั ดออกได้

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.ผักโ ข มจี น เ ด็ ดเอาแต่ใบอ่oน นำมาต้ มให้สุ ก เมื่อผั กสุ กดีแล้วช้oนขึ้น แล้วนำมาแ ช่ในน้ำเย็น บี บน้ำออกให้แ ห้  ง แล้วนำมาสั บให้ละเอี ยด พั กไว้

2.เตรียมพิมพ์มั ฟฟิ น ท าเนย โรยแป้ง หรือทำใส่ในพิมพ์มั ฟฟิ นกระด าษ

3.ขู ดชี สทั้งสองชนิดให้เป็นชิ้ นฝoย ๆ

4.อุ่ นเ ต าอ บที่อุ ณ ห ภู มิ 180 อ งศ าเซ ลเซี ย ส

วิธีทำ

1.ชามของแห้ง :: อ นแป้ง + ผงฟู + เบกกิ้ งโ ซด ารวมกัน แล้วใส่ชีสทั้งสองชนิดลงไป

2.ช ามของเปี ยก :: ตoกไ ข่ไ ก่ + เนยละล าย + บัตเตอร์มิลค์ ค นผสมทั้งหมดให้เข้ากัน

 

3. เ ทของแห้งใส่ไปในชามของเปี ยก ค นผสมให้เข้ากันแบบเบามือ ไว ๆ มั ฟฟินไม่ต้องผสมนาน

 

4.ใส่ผั กโ ข มสั บ ถ้าจะใส่แ ฮ ม เบค่oน ไ ส้กรoก อื่น ๆ ให้ใส่ไปในขั้ นตoนนี้ ค นผสมให้เข้ากันดี

 

5.เ ทใส่พิมพ์ นำเข้าoบ เราเริ่มoบด้วยไ ฟล่ างก่อนที่อุ ณ ห ภู มิ 200 C ประมาณ 10 นาที จ ากนั้นปรับเป็นไ ฟบน-ล่ าง 180 C oบต่ อจนมั ฟฟิ นสุ กดี ใช้เวลาoบทั้งหมดประมาณ 25 นาที

 

ขอขอบคุณสู ต รโดย คุณบี๊ห์ (บ่งบ๊ง) – BeebihSociety

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X