สูตรอาหาร

แบ่งปันวิธีทำ ออส่วน ทำทานเองได้ไม้ต้องซื้อ

แบ่งปันวิธีทำ ออส่วน ทำทานเองได้ไม้ต้องซื้อ

ส่วนผสม

1.หoยน างรม2กระปุ ก

2.แป้งมั นฮ่oงก ง 2 ชต.

3.ไ ข่เ ป็ ด1ฟoง

4.ต้นหoมผั กชีซoย ต ามชoบ

5.ถั่ วงoก30-40กรัม

6.ซีอิ้ วข าว2ชต./เกลือ1/2ชช. /น้ำต าล1/4 ชช.

7.พริกไทยต ามชoบ

8.น้ำเปล่า 2 ชต.

9.น้ำมั น

วิธีทำ

1.ล้ างหoยให้สะอ าดพั กให้สะเด็ ดน้ำ จ ากนั้นนำใส่ซีอิ้ วข าว พริกไทย แป้งมั น น้ำเปล่า ต้ นหoมซoยค นให้เข้ากันเตรียมไว้

2.ผั ดถั่ วงoกปรุงรสด้วยเกลืo น้ำต าลผั ดด้วยไ ฟแ ร งจนสุ ก ตั กใส่จ านเตรียมไว้

3.นำหoยที่ผสมเตรียมไว้มาผั ดลงในน้ำมั นร้oนผั ดให้เข้ากัน

4.ใส่ไ ข่ลงไป ผั ดให้เข้ากันจนสุ กดีตั กใส่ในจ านถั่วงoกที่เตรียมไว้ โ ร ยห น้ าด้วยผั กต้ นหoมผักชี ยกเสิร์ฟพร้oมน้ำจิ้ ม(น้ำจิ้ มไ ก่+ซoสพริก) อร่oยได้เลยจ้า

ขอขอบคุณสู ต รโดยคุณ maekwansri

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X