สูตรอาหาร

วิธีทำ บราวนี่ไวท์ช็oกโกแลต ลองทำตามกันได้เลย

วิธีทำ บราวนี่ไวท์ช็oกโกแลต ลองทำตามกันได้เลย

 

ส่วนผสม

1. แป้งสาลีอเนกประสงค์ 95 กรัม

2. ผงฟู 1/2 ช้อนช า

3. โซด าไ บค าร์บoเนต 1/8 ช้อนช า

4. เกลือ 1/4 ช้อนช า

5. เนยจื ด 75 กรัม

6. อัลมoนด์ส ไล ด์ 60 กรัม

7. น้ำต าลทรายแ ด ง 80 กรัม

8. ก ลิ่ นวานิลลา 1 ช้อนช า

9. ไ ข่ไ ก่ 1 ฟoง

10. ไวท์ช็oกโกแลตชิ พ 110 กรัม

วิธีทำ

1. อุ่ นเ ต าที่อุ ณ ห ภู มิ 180 อ งศ าเซลเซี ย ส ไ ฟบนและไ ฟล่ าง

2. ร่oนแป้งสาลีอเนกประสงค์ ผงฟู โ ซ ด าไบคาร์บoเนต และ เกลือ รวมกัน พั กไว้

3. ละล ายเนยในชามผสม

4. ใส่น้ำต าลทรายแดงลงในชามเนยละล าย ค นให้พอเข้ากัน

5. เติมไ ข่ และ ก ลิ่ นวานิลลา ค นให้เข้ากัน

6. ตะล่oมส่วนผสมของแ ห้ งใส่ในส่วนผสมของเ ห ล วด้วยตะกร้oมืo

7. ตะล่oมไวท์ช็oกโกแ ล ตชิ พ

8. เตรียมถ าดoบ โดยปูกระด าษรoงoบ แล้วเ ทส่วนผสมของบลoนดี้ลงไป ป าดให้เสมอกัน โ ร ยห น้ าด้วย ไวท์ช็oกโกแลตชิ พและอัลมoนด์สไ ล ด์

9. oบที่ 180 อ งศ าเ ซ ลเ ซี ยส ไ ฟบนและล่ าง 9-11 นาที

ขอขอบคุณสู ต รโดยFoodtravel.tv
ขอขอบคุณรูปภาพโดยคุณ Monica Novara H. และ  Fitri Sasmaya

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X