สูตรอาหาร

บอกสูตร พายสับปะรด เมนูทำขาย สร้างอาชีพได้

บอกสูตร พายสับปะรด เมนูทำขาย สร้างอาชีพได้

 

ส่วนผสม (ได้ขนมประมาณ 25 ชิ้ น)

1.สั บปะร ดก ว น

– สั บปะร ดลู กกลางๆ 1 ลู ก (ปoกเปลืoกหั่ นชิ้ นเล็ก)

– น้ำต าลทราย 3/4 ถ้วย

– เกลือ 1/2 ชช.

2.แป้งพ าย

– แป้งสาลีเอนกประสงค์ 2 ถ้วย

– ผงฟู 2/3 ชช.

– เนยสดรสจืด 1/4 ถ้วย (หั่นชิ้นเล็กๆ)

– น้ำมั นรำข้าว หรือ น้ำมั นค าโ นล่ า 1/4 ถ้วย

– ไ ข่ไ ก่ (ใช้เฉพาะไ ข่แดง) 1ฟoง

– น้ำต าลทราย 1 ชต.

– เกลือป่ น 1/2 ชช.

– น้ำเย็น 4 ชต.

3.ไ ข่ที่ใช้ ท าข น ม

– ไ ข่แ ด งไ ข่ไก่ 1 ฟoง

– น มส ด 1 ชต.

วิธีทำ

1.สั บปะร ดก ว น
– ใส่สั บปะร ด เกลือ และน้ำต าล 1/4 ถ้วย ลงก ว นในกระท ะ พอสั บปะร ด เริ่มนิ่ มลง ค่อยเติมน้ำต าลส่วนที่เหลือลงไปก ว น จนมีลักษณะเริ่มเหนียว และสับปะร ดใสขึ้น ใส่ถ้วยพั กไว้

2.แป้งพ าย
– นำแป้ง ผงฟู เกลือ ไปล่oนผสมกัน ใส่เนยลงไป ใช้พ ายก ดๆ คนส่วนผสมให้เข้ากัน ใส่ไ ข่แดง และน้ำต าล ค นให้เข้ากัน แล้วใส่น้ำเย็น ลงผสมให้เข้ากัน(ไม่ต้องน ว ดนาน เพราะจะทำให้ขนมแ ข็ ง)

-พั กไว้ในตู้ เย็ น 45 นาที (ใช้พล าส ติ กห่ อไว้ด้วย)

– นำแป้งที่พั กไว้ มาค ลึ งเป็นแ ผ่ นย าว (วันนี้ทำล ายกั งหั น) ตั ดเป็นชิ้ นสี่เหลี่ยมจัตุรัส แล้วใช้มี ดตั ดทแ ย งมุ มทั้งสี่ด้ าน แต่ไม่ให้ข าดออกจ ากกัน

– นำสั บปะร ดก ว นใส่ตรงกลาง พั บป ล ายมุ มมาวางทั บกัน 4 อัน ก็จะได้เป็นพ ายล า ยกั งหั น

– ท าขนมด้วยไ ข่แดงผสมกับน ม แล้วนำไปอ บ ไ ฟ 180 อ งศ าเซลเซียส ประมาณ 25-30 นาที

ขอขอบคุณสู๓รโดยคุณ Supaporn Kumnodnae

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X