สูตรอาหาร

บอกสูตรทำ บัวลอยมันม่วง แป้งนุ่มๆอร่อย

บอกสูตรทำ บัวลอยมันม่วง แป้งนุ่มๆอร่อย

ส่วนผสมแป้งสีม่ วง (แป้งมั นม่ วง)

– แป้งข้าวเหนี ยว 400 กรัม

– มั นม่ ว งนึ่ งสุ ก 400 กรัม

– กะทิ 450 กรัม

วิธีทำตั วแป้งสีม่ วง

1.นำแป้งข้าวเหนี ยวมาร่ อ นใส่อ่ างผสม แล้วใส่มั นม่ ว งลงไป แล้วค่อยๆเติมกะทิลงไปแล้วน ว ด ให้แป้งเนียนไม่ติ ดมื อติ ดอ่ างผสม เเล้วใช้พล าสติ กแ ร ฟปิ ดดอ่ างผสมไว้พั กแป้ง

ส่วนผสมแป้งสีข าว

– แป้งข้าวเหนี ยว 100 กรัม

– กะทิ 100 กรัม

วิธีทำตั วแป้งสีข าว

1.นำแป้งข้าวเหนี ยวมาร่ อ นใส่อ่ างผสม แล้วค่อยๆเติมกะทิลงไปแล้วน ว ด ให้แป้งเนียนไม่ติ ดมื อติ ดอ่ างผสม เเล้วใช้พล าสติ กแ ร ฟปิ ดอ่ างผสมไว้พั กแป้ง

วิธีทำการเ คี่ ย วน้ำกะทิ

-หั วกะทิ 1200 มล.

-ห างกะทิ 500 กรัม

-น้ำต าลมะพร้ าว 200 กรัม

-น้ำต าลทรายขาว 130 กรัม

-เกลือ 2 ชช.

-ใบเตย 5 ใบ มั ดไว้

1.นำส่วนผสมทั้งหมดลงไปเ คี่ ย วให้เ ดื อ ด

วิธีปั้ นตั วแป้ง

– นำตั วแป้งสีม่ วงกับสีข าวมาปั้ น เป็นรู ปต ามใ จช อ บ

– ตั้ งน้ำให้เ ดื อ ดนำตั วแป้งที่ปั้ นเสร็จแล้ว ลงไปต้ มในน้ำเ ดื อ ด แล้วคอยสั งเ ก ตถ้าตั วแป้งล อ ยขึ้นมาจ ากน้ำ ให้ใช้กระช อ นตั กตั วแป้งขึ้นมา แล้วนำไปใส่ห ม้ อน้ำกะทิที่เ คี่ ย วไว้ ใส่เ นื้ อมะพร้ าวที่ขู ดไว้ลงไป ต้ มต่ อประมาณ 10-15 นาที ปิ ดไ ฟพร้อมเสิร์ฟค่ะ

ข อข อ บคุณสู ต รโดยคุณ ธัญญา โทมนัส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X