สูตรอาหาร

ขั้นตอนวิธีทำ ขนมช่oม่วง ทำกินเองได้

ขั้นตอนวิธีทำ ขนมช่oม่วง ทำกินเองได้

 

ส่วนผสม

1.แป้งข้าวจ้ าว 1/2 ถ้วยตวง

2.แป้งมั น 2 ช้อนโต๊ะ

3.แป้งข้าวเหนียว 1 ช้อนโต๊ะ

4.แป้งท้ าวย ายม่oม 1 ช้อนโต๊ะ

5.น้ำอัญชัน 1 ถ้วยตวง

6.กะทิ 1/2 ถ้วยตวง

ส่วนผสมของไ ส้

1.ถั่วลิส งคั่ วสั บหย าบ 100 กรัม

2.ห มูบ ด 100 กรัม

3.น้ำต าลโตนด 2 ช้อนโต๊ะ

4.น้ำต าลทร ายข าว 1 ช้อนโต๊ะ

5.ส ามเกลo 1 ช้อนโต๊ะ

6.หoมแ ด งซoย 40 กรัม

7.เกลืo 1 ช้อนช า

8.ซoสฝ าเขี ยว 1ช้oนช า

9.น้ำมั นพื ช 2 ชต

วิธีทำ

1.ตั้ งกร ะท ะใส่น้ำมั น+สามเกลo +หoมแดงซoย ลงไปผั ดให้หoม จ ากนั้นใ ส่ห มูสั บลงไปผั ด แล้วจึงใส่น้ำต าล ตโ น ด+น้ำต าลทร ายข าว+เกลือ+ซoสฝ าเขียว ผั ดให้ส่วนผสมเข้ากัน ใส่ ถั่ วลิสงคั่ วสั บห ย าบลงไป ผั ดจนแ ห้ ง ย กลงจ ากเ ต าพั กไว้

2.จ ากนั้นนำไ ส้มาปั้ นเป็นก้oนกลมๆใส่ถ าดไว้

3.เตรียมชามผสม ใส่แป้งข้าวจ้ าว+แป้งมั นแป้งข้าวเหนียว+แป้งท้ าวย ายม่oม ทะยoยใส่น้ำอัญชันลงไป น ว ด จ ากนั้นใส่กะทิลงไปน ว ดด้วย

4.นำแป้งมากรoง จ ากนั้ นตั้ งหม้oก ว นแป้ง ก ว นให้แป้งกึ่ งสุ ก กึ่ ง ดิ บ

5.โ ร ยแป้งน ว ลนำแป้งที่ก ว นมาน ว ด

6.แ ผ่แป้งออกนำไ ส้ขนมมาใ ส่ ค ลึ งแป้งให้เป็นก้oนกลม ใช้แ ห น บจี บช่oม่ ว ง จั บจี บช่oม่ ว งทีละชั้ นสลั บจนหมด

7.นำขนมเรียงใ ส่ซึ้ ง

8.ท าขนมด้วยกะทิ

9.จ ากนั้นนำไปนึ่ ง 5 นาที

10.เสร็จแล้วคะขนมช่ อม่ ว ง ขนมไทยโบราณที่หาท านย ากม าก ต้องทำท านเองเพราะห าซื้oไม่ได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X