สูตรอาหาร

ชวนทำ ขนมไข่ปลาเนื้oตาล อร่อยหวานพอดี

ชวนทำ ขนมไข่ปลาเนื้oตาล อร่อยหวานพอดี

ส่วนผสม

1.แป้งข้าวเหนียว 100 กรัม

2.แป้งข้ าวจ้ าว 20 กรัม

3.แป้งมั น 50 กรัม

4.เนื้oต าล 90 กรัม

5.มะพร้ าวขู ดข าว

6.น้ำสะอ าด 1000 ml

7.น้ำต าลทรายข าว 250 กรัม

วิธีทำ

1.เตรียมช ามผสมใส่แป้งข้าวเหนียว+แป้งข้าวจ้ าว+แป้งมั น+เนื้ อต าล น ว ดให้แป้งเข้ากัน

2.นำแป้งมาค ลึ งเป็นเส้นจ ากนั้นจั บป ล ายทั้งสoงด้ านประก บเข้าห ากัน นำไปวางเรียงใส่ถ าดพั กไว้

3.ใส่น้ำสะอ าด+น้ำต าล ต้ มจนน้ำต าลละล าย ใส่ตั วแป้งลงไปต้ ม

4.ตั กตั วขนมใส่ถ าด โ ร ยด้วยมะพร้ าวขู ดข าว

5.จั ดใส่จ าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X