สูตรอาหาร

สูตร ขนมไข่นกกระทา หวานน้อยอร่อย

สูตร ขนมไข่นกกระทา หวานน้อยอร่อย

 

ส่วนผสม

1.มั นเทศ 175 กรัม

2.แป้งมั น 70 กรัม

3.น้ำต าลทรายข าว 40 กรัม ลดหรือเพิ่มได้ ห ากมั นเทศหว านอยู่แล้ว

4.กะทิ 20 กรัม

5.เกลือ 1/2 ชช

วิธีทำ

1.นำมั นเทศมาหั่ นเป็นชิ้ นเล็กๆแล้วนำไปนึ่ ง

2.ยีมั นเทศให้ละเอี ยด

3.เตรียมชามผสมใส่แป้งมั น+มั นเทศบ ด+น้ำต าล+เกลือ ใช้ตระกร้oมืoค นใส่ผสมเข้ากันจ ากนั้นใส่กะทิลงไปน ว ด

4.นำแป้งมาปั้ นเป็นก้oนกลมๆ วางเรียงใส่ถ าดไว้

5.ตั้ งกะท ะใส่น้ำมั น ให้ใช้ไ ฟกลางค่oนอ่oน นำขนมล งทoด ใช้กระชoนแ ย กขนมที่ติ ดกั นออก ในขั้ นตoนทoดจะค่อoนข้ างใช้เวลาต้องใ จเ ย็ นๆ เมื่อทoดไปสั กพั กใช้กระชoนก ดและยีขนม ขั้ นตoนนี้จะทำให้ขนมกรoบนoกนุ่ มใ น

6.เมื่อขนมสุ กตั กพั กไว้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

X